ความละเอียด:
2314 × 1728
เมกะพิกเซล:
4.1 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Apple
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
3998592
คำสำคัญ:
ชายหาด, ทรอปิก, น้ำ, โอเชี่ยน, สวิง, ทะเล, กลไก, ชายฝั่งทะเล
อัปโหลด:
2019-01-12
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
32.1″ × 24″
81.6cm × 61cm
กลาง:
11.6″ × 8.6″
29.4cm × 21.9cm
สูง:
7.7″ × 5.8″
19.6cm × 14.6cm
สูงมาก:
5.1″ × 3.8″
13.1cm × 9.8cm
ดีเยี่ยม:
3.9″ × 2.9″
9.8cm × 7.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน