ความละเอียด:
5378 × 3585
เมกะพิกเซล:
19.6 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
SONY
แหล่งกำเนิดแสง:
ร่มเงา
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
300 จุดต่อนิ้ว
โปรแกรมการเปิดรับแสง:
ปรับเอง
โหมดการวัดแสง:
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตรงกลาง
พิกเซล:
19280130
คำสำคัญ:
มหาสมุทร ซีเปีย ขาวดำ ทะเล น้ำ รุ่งอรุณ ซันเซ็ท ประภาคาร ชายทะเล ชายหาด
อัปโหลด:
2018-07-30
GPS location (decimal):
ละติจูด:42.251028
ลองจิจูด:8.872805
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
74.7″ × 49.8″
189.7cm × 126.5cm
กลาง:
26.9″ × 17.9″
68.3cm × 45.5cm
สูง:
17.9″ × 12″
45.5cm × 30.4cm
สูงมาก:
12″ × 8″
30.4cm × 20.2cm
ดีเยี่ยม:
9″ × 6″
22.8cm × 15.2cm
พิเศษ:
6″ × 4″
15.2cm × 10.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน