ความละเอียด:
5166 × 3229
เมกะพิกเซล:
17 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
16681014
คำสำคัญ:
น้ำ คลื่น ทะเล มหาสมุทร ทะเล หาด ชายฝั่ง ภูมิทัศน์
อัปโหลด:
2018-06-29
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
71.8″ × 44.8″
182.2cm × 113.9cm
กลาง:
25.8″ × 16.1″
65.6cm × 41cm
สูง:
17.2″ × 10.8″
43.7cm × 27.3cm
สูงมาก:
11.5″ × 7.2″
29.2cm × 18.2cm
ดีเยี่ยม:
8.6″ × 5.4″
21.9cm × 13.7cm
พิเศษ:
5.7″ × 3.6″
14.6cm × 9.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน