ความละเอียด:
5385 × 3746
เมกะพิกเซล:
20.5 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
240 จุดต่อนิ้ว
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
แนวการวาง:
ปกติ
อัปโหลด:
2018-11-18
คำสำคัญ:
มหาสมุทร, น้ำ, คลื่น, ทราย, ฤดูร้อน, ชายหาด, ฟอง
พิกเซล:
20172210 (≈20.5 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
74.8″ × 52″
190cm × 132.2cm
กลาง:
26.9″ × 18.7″
68.4cm × 47.6cm
สูง:
18″ × 12.5″
45.6cm × 31.7cm
สูงมาก:
12″ × 8.3″
30.4cm × 21.1cm
ดีเยี่ยม:
9″ × 6.2″
22.8cm × 15.9cm
พิเศษ:
6″ × 4.2″
15.2cm × 10.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน