ความละเอียด:
2560 × 3116
เมกะพิกเซล:
8.1 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
7976960
คำสำคัญ:
สถาปัตยกรรม เงา เส้นทาง เก่า ห้องโถง อุโมงค์ มืด
อัปโหลด:
2018-06-11
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
35.6″ × 43.3″
90.3cm × 109.9cm
กลาง:
12.8″ × 15.6″
32.5cm × 39.6cm
สูง:
8.5″ × 10.4″
21.7cm × 26.4cm
สูงมาก:
5.7″ × 6.9″
14.4cm × 17.6cm
ดีเยี่ยม:
4.3″ × 5.2″
10.8cm × 13.2cm
พิเศษ:
2.8″ × 3.5″
7.2cm × 8.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน