ความละเอียด:
4665 × 3479
เมกะพิกเซล:
16.5 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
16229535
คำสำคัญ:
เก่า ต้นไม้ หิน ภายนอก ซุ้ม ประตู พื้นดิน กลางแจ้ง
อัปโหลด:
2018-07-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
64.8″ × 48.3″
164.6cm × 122.7cm
กลาง:
23.3″ × 17.4″
59.2cm × 44.2cm
สูง:
15.6″ × 11.6″
39.5cm × 29.5cm
สูงมาก:
10.4″ × 7.7″
26.3cm × 19.6cm
ดีเยี่ยม:
7.8″ × 5.8″
19.7cm × 14.7cm
พิเศษ:
5.2″ × 3.9″
13.2cm × 9.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน