ความละเอียด:
2185 × 3032
เมกะพิกเซล:
6.7 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
6624920
คำสำคัญ:
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หินเก่า กลางแจ้ง พื้น ดิน
อัปโหลด:
2018-06-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
30.3″ × 42.1″
77.1cm × 107cm
กลาง:
10.9″ × 15.2″
27.7cm × 38.5cm
สูง:
7.3″ × 10.1″
18.5cm × 25.7cm
สูงมาก:
4.9″ × 6.7″
12.3cm × 17.1cm
ดีเยี่ยม:
3.6″ × 5.1″
9.2cm × 12.8cm
พิเศษ:
2.4″ × 3.4″
6.2cm × 8.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน