ความละเอียด:
2185 x 3032
เมกะพิกเซล:
6.7 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
6624920
คำสำคัญ:
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ หินเก่า กลางแจ้ง พื้น ดิน
อัปโหลด:
2018-06-09
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
30.3 x 42.1 in
77.1 x 107 cm
กลาง:
10.9 x 15.2 in
27.7 x 38.5 cm
สูง:
7.3 x 10.1 in
18.5 x 25.7 cm
สูงมาก:
4.9 x 6.7 in
12.3 x 17.1 cm
ดีเยี่ยม:
3.6 x 5.1 in
9.2 x 12.8 cm
พิเศษ:
2.4 x 3.4 in
6.2 x 8.6 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน