แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
2727 × 1818
เมกะพิกเซล:
5 MP
ผู้สร้าง:
Devanath
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-11-01
คำสำคัญ:
สถาปัตยกรรม, บ้าน, อาคาร, สนามหลังบ้าน, ในเมือง, ประตูด้านหน้า
พิกเซล:
4957686 (≈5 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
37.9″ × 25.3″
96.2cm × 64.1cm
กลาง:
13.6″ × 9.1″
34.6cm × 23.1cm
สูง:
9.1″ × 6.1″
23.1cm × 15.4cm
สูงมาก:
6.1″ × 4″
15.4cm × 10.3cm
ดีเยี่ยม:
4.5″ × 3″
11.5cm × 7.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน