ความละเอียด:
3948 × 2627
เมกะพิกเซล:
10.5 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
10371396
คำสำคัญ:
บ้าน โคมไฟ เตียง นอน หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ ห้องพัก ตกแต่งภายใน
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
54.8″ × 36.5″
139.3cm × 92.7cm
กลาง:
19.7″ × 13.1″
50.1cm × 33.4cm
สูง:
13.2″ × 8.8″
33.4cm × 22.2cm
สูงมาก:
8.8″ × 5.8″
22.3cm × 14.8cm
ดีเยี่ยม:
6.6″ × 4.4″
16.7cm × 11.1cm
พิเศษ:
4.4″ × 2.9″
11.1cm × 7.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน