ความละเอียด:
3503 × 2244
เมกะพิกเซล:
8 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
7860732
คำสำคัญ:
ตกแต่งภายใน โซฟา เฟอร์นิเจอร์ ห้อง โคมไฟ หน้าต่าง บ้าน ร่วมสมัย
อัปโหลด:
2018-06-30
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
48.7″ × 31.2″
123.6cm × 79.2cm
กลาง:
17.5″ × 11.2″
44.5cm × 28.5cm
สูง:
11.7″ × 7.5″
29.7cm × 19cm
สูงมาก:
7.8″ × 5″
19.8cm × 12.7cm
ดีเยี่ยม:
5.8″ × 3.7″
14.8cm × 9.5cm
พิเศษ:
3.9″ × 2.5″
9.9cm × 6.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน