ความละเอียด:
5399 × 3476
เมกะพิกเซล:
19.1 MP
ผู้สร้าง:
pixel2013
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
18766924
คำสำคัญ:
โรส, ธรรมชาติ, ดอกไม้, สวน, ใบ, การจัด, สีชมพู, กลีบดอก
อัปโหลด:
2018-10-13
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
75″ × 48.3″
190.5cm × 122.6cm
กลาง:
27″ × 17.4″
68.6cm × 44.1cm
สูง:
18″ × 11.6″
45.7cm × 29.4cm
สูงมาก:
12″ × 7.7″
30.5cm × 19.6cm
ดีเยี่ยม:
9″ × 5.8″
22.9cm × 14.7cm
พิเศษ:
6″ × 3.9″
15.2cm × 9.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน