หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
4650 × 3080
เมกะพิกเซล:
14.6 MP
ผู้สร้าง:
Couleur
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
14322000
คำสำคัญ:
ดอกไม้ ตกแต่ง รถยนต์ โลหะ กระจกหน้ารถ
อัปเดต:
2018-04-10. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
64.6″ × 42.8″
164cm × 108.7cm
กลาง:
23.3″ × 15.4″
59.1cm × 39.1cm
สูง:
15.5″ × 10.3″
39.4cm × 26.1cm
สูงมาก:
10.3″ × 6.8″
26.2cm × 17.4cm
ดีเยี่ยม:
7.8″ × 5.1″
19.7cm × 13cm
พิเศษ:
5.2″ × 3.4″
13.1cm × 8.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน