ความละเอียด:
5000 × 3663
เมกะพิกเซล:
18.6 MP
ผู้สร้าง:
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
PNG
อัปเดต:
2018-03-03. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ดาวเสาร์ดาวเคราะห์ ระบบสุริยะ วาดภาพ จักรวาล
พิกเซล:
18315000 (≈18.6 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
69.4″ × 50.9″
176.4cm × 129.2cm
กลาง:
25″ × 18.3″
63.5cm × 46.5cm
สูง:
16.7″ × 12.2″
42.3cm × 31cm
สูงมาก:
11.1″ × 8.1″
28.2cm × 20.7cm
ดีเยี่ยม:
8.3″ × 6.1″
21.2cm × 15.5cm
พิเศษ:
5.6″ × 4.1″
14.1cm × 10.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน