หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
3724 × 3776
เมกะพิกเซล:
14.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
14061824
คำสำคัญ:
ดาวเคราะห์โลก จักรวาล ท้องฟ้า พายุ
อัปเดต:
2018-03-09. อัปโหลด: 2 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
51.7″ × 52.4″
131.4cm × 133.2cm
กลาง:
18.6″ × 18.9″
47.3cm × 48cm
สูง:
12.4″ × 12.6″
31.5cm × 32cm
สูงมาก:
8.3″ × 8.4″
21cm × 21.3cm
ดีเยี่ยม:
6.2″ × 6.3″
15.8cm × 16cm
พิเศษ:
4.1″ × 4.2″
10.5cm × 10.7cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน