หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2400 × 1800
เมกะพิกเซล:
4.4 MP
ผู้สร้าง:
Hagerty Ryan, USFWS
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
4320000
คำสำคัญ:
เด็ก เด็กชาย ใบหน้า ผีเสื้อ
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
33.3″ × 25″
84.7cm × 63.5cm
กลาง:
12″ × 9″
30.5cm × 22.9cm
สูง:
8″ × 6″
20.3cm × 15.2cm
สูงมาก:
5.3″ × 4″
13.5cm × 10.2cm
ดีเยี่ยม:
4″ × 3″
10.2cm × 7.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน