หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2100 × 3150
เมกะพิกเซล:
6.7 MP
ผู้สร้าง:
Hagerty Ryan, USFWS
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
เด็ก ผู้ชาย ลักษณะ แมลง หญ้า
พิกเซล:
6615000 (≈6.7 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
29.2″ × 43.8″
74.1cm × 111.1cm
กลาง:
10.5″ × 15.8″
26.7cm × 40cm
สูง:
7″ × 10.5″
17.8cm × 26.7cm
สูงมาก:
4.7″ × 7″
11.9cm × 17.8cm
ดีเยี่ยม:
3.5″ × 5.3″
8.9cm × 13.3cm
พิเศษ:
2.3″ × 3.5″
5.9cm × 8.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน