หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
4362 × 3275
เมกะพิกเซล:
14.5 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-12-10
คำสำคัญ:
เด็ก, ชอล์ก, คน, พื้นดิน, ยางมะตอย
พิกเซล:
14285550 (≈14.5 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
60.6″ × 45.5″
153.9cm × 115.5cm
กลาง:
21.8″ × 16.4″
55.4cm × 41.6cm
สูง:
14.5″ × 10.9″
36.9cm × 27.7cm
สูงมาก:
9.7″ × 7.3″
24.6cm × 18.5cm
ดีเยี่ยม:
7.3″ × 5.5″
18.5cm × 13.9cm
พิเศษ:
4.8″ × 3.6″
12.3cm × 9.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน