เด็ก เด็ก 1920 × 2560 (JPG, 395.4 KB, CC0)

หรือ
และ / หรือ
แท็ก:
ความละเอียด:
1920 × 2560
เมกะพิกเซล:
5 MP
ผู้สร้าง:
Leon Brooks
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
4915200
คำสำคัญ:
เด็ก
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 4 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
26.7″ × 35.6″
67.7cm × 90.3cm
กลาง:
9.6″ × 12.8″
24.4cm × 32.5cm
สูง:
6.4″ × 8.5″
16.3cm × 21.7cm
สูงมาก:
4.3″ × 5.7″
10.8cm × 14.4cm
ดีเยี่ยม:
3.2″ × 4.3″
8.1cm × 10.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน