หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2171 × 3300
เมกะพิกเซล:
7.3 MP
ผู้สร้าง:
Hagerty Ryan, USFWS
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
หลาย คน กลางแจ้ง
พิกเซล:
7164300 (≈7.3 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
30.2″ × 45.8″
76.6cm × 116.4cm
กลาง:
10.9″ × 16.5″
27.6cm × 41.9cm
สูง:
7.2″ × 11″
18.4cm × 27.9cm
สูงมาก:
4.8″ × 7.3″
12.3cm × 18.6cm
ดีเยี่ยม:
3.6″ × 5.5″
9.2cm × 14cm
พิเศษ:
2.4″ × 3.7″
6.1cm × 9.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน