หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
2464 × 1632
เมกะพิกเซล:
4.1 MP
ผู้สร้าง:
Walton LaVonda, USFWS
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-01-27. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
นักชีววิทยา พูดคุย นักเรียน พืช พืชน้ำ
พิกเซล:
4021248 (≈4.1 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
34.2″ × 22.7″
86.9cm × 57.6cm
กลาง:
12.3″ × 8.2″
31.3cm × 20.7cm
สูง:
8.2″ × 5.4″
20.9cm × 13.8cm
สูงมาก:
5.5″ × 3.6″
13.9cm × 9.2cm
ดีเยี่ยม:
4.1″ × 2.7″
10.4cm × 6.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน