ความละเอียด:
4326 × 2878
เมกะพิกเซล:
12.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
12450228
คำสำคัญ:
หูฟัง งดงาม อิฐผนัง ทรงผม คน ผู้หญิง สาวสวย กลางแจ้ง
อัปโหลด:
2018-06-30
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
60.1″ × 40″
152.6cm × 101.5cm
กลาง:
21.6″ × 14.4″
54.9cm × 36.6cm
สูง:
14.4″ × 9.6″
36.6cm × 24.4cm
สูงมาก:
9.6″ × 6.4″
24.4cm × 16.2cm
ดีเยี่ยม:
7.2″ × 4.8″
18.3cm × 12.2cm
พิเศษ:
4.8″ × 3.2″
12.2cm × 8.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน