ความละเอียด:
5820 × 3824
เมกะพิกเซล:
22.6 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
22255680
คำสำคัญ:
สาวสวย หญ้า ฤดูร้อน ไม้ ผมบลอนด์ สวน ธรรมชาติ ต้นไม้ ม้านั่ง เฟอร์นิเจอร์
อัปโหลด:
2018-06-30
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
80.8″ × 53.1″
205.3cm × 134.9cm
กลาง:
29.1″ × 19.1″
73.9cm × 48.6cm
สูง:
19.4″ × 12.7″
49.3cm × 32.4cm
สูงมาก:
12.9″ × 8.5″
32.9cm × 21.6cm
ดีเยี่ยม:
9.7″ × 6.4″
24.6cm × 16.2cm
พิเศษ:
6.5″ × 4.2″
16.4cm × 10.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน