ความละเอียด:
3166 × 4750
เมกะพิกเซล:
15.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
15038500
คำสำคัญ:
ลิปสติก ผู้หญิง รูปภาพ ผม แฟชั่น ใบหน้า ภาพ แต่ง หน้า ดวงตา น่าสนใจ
อัปเดต:
2018-04-19. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
44″ × 66″
111.7cm × 167.6cm
กลาง:
15.8″ × 23.8″
40.2cm × 60.3cm
สูง:
10.6″ × 15.8″
26.8cm × 40.2cm
สูงมาก:
7″ × 10.6″
17.9cm × 26.8cm
ดีเยี่ยม:
5.3″ × 7.9″
13.4cm × 20.1cm
พิเศษ:
3.5″ × 5.3″
8.9cm × 13.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน