ความละเอียด:
3635 × 2603
เมกะพิกเซล:
9.6 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
9461905
คำสำคัญ:
ผู้หญิง เอเชีย ภาพ ใบหน้า แนวตั้ง ผู้สูงอายุ คน คน
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
50.5″ × 36.2″
128.2cm × 91.8cm
กลาง:
18.2″ × 13″
46.2cm × 33.1cm
สูง:
12.1″ × 8.7″
30.8cm × 22cm
สูงมาก:
8.1″ × 5.8″
20.5cm × 14.7cm
ดีเยี่ยม:
6.1″ × 4.3″
15.4cm × 11cm
พิเศษ:
4″ × 2.9″
10.3cm × 7.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน