ความละเอียด:
5358 × 4220
เมกะพิกเซล:
23 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
22610760
คำสำคัญ:
ผมบลอนด์, สาวสวย, ฤดูร้อน, ซันไชน์, ริมทะเล, ทะเล, ซัน, ทราย
อัปโหลด:
2019-01-14
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
74.4″ × 58.6″
189cm × 148.9cm
กลาง:
26.8″ × 21.1″
68cm × 53.6cm
สูง:
17.9″ × 14.1″
45.4cm × 35.7cm
สูงมาก:
11.9″ × 9.4″
30.2cm × 23.8cm
ดีเยี่ยม:
8.9″ × 7″
22.7cm × 17.9cm
พิเศษ:
6″ × 4.7″
15.1cm × 11.9cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน