ความละเอียด:
2939 × 1960
เมกะพิกเซล:
5.9 MP
ผู้สร้าง:
Devanath
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปโหลด:
2018-11-28
คำสำคัญ:
สถาปัตยกรรม, สีแดง, คน, เหมือนกัน, เจ้าหน้าที่, หมวก, ด้านนอก, ผนัง
พิกเซล:
5760440 (≈5.9 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
40.8″ × 27.2″
103.7cm × 69.1cm
กลาง:
14.7″ × 9.8″
37.3cm × 24.9cm
สูง:
9.8″ × 6.5″
24.9cm × 16.6cm
สูงมาก:
6.5″ × 4.4″
16.6cm × 11.1cm
ดีเยี่ยม:
4.9″ × 3.3″
12.4cm × 8.3cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน