หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
3830 × 2548
เมกะพิกเซล:
9.9 MP
ผู้สร้าง:
Michal Jarmoluk
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
9758840
คำสำคัญ:
คน เต้ารับไฟฟ้า ไฟฟ้า ไขควง มือ แว่นตา
อัปเดต:
2018-03-19. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
53.2″ × 35.4″
135.1cm × 89.9cm
กลาง:
19.2″ × 12.7″
48.6cm × 32.4cm
สูง:
12.8″ × 8.5″
32.4cm × 21.6cm
สูงมาก:
8.5″ × 5.7″
21.6cm × 14.4cm
ดีเยี่ยม:
6.4″ × 4.2″
16.2cm × 10.8cm
พิเศษ:
4.3″ × 2.8″
10.8cm × 7.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน