ดาวน์โหลด:  3830 x 2548 900 x 599 300 x 200
หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
3830 x 2548
เมกะพิกเซล:
9.9 MP
ผู้สร้าง:
Michal Jarmoluk
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
9758840
คำสำคัญ:
คน เต้ารับไฟฟ้า ไฟฟ้า ไขควง มือ แว่นตา
อัปเดต:
2018-03-19. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
53.2 x 35.4 in
135.1 x 89.9 cm
กลาง:
19.2 x 12.7 in
48.6 x 32.4 cm
สูง:
12.8 x 8.5 in
32.4 x 21.6 cm
สูงมาก:
8.5 x 5.7 in
21.6 x 14.4 cm
ดีเยี่ยม:
6.4 x 4.2 in
16.2 x 10.8 cm
พิเศษ:
4.3 x 2.8 in
10.8 x 7.2 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน