ความละเอียด:
4159 × 2762
เมกะพิกเซล:
11.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
11487158
คำสำคัญ:
กีตาร์ นักดนตรี กีต้าร์ คอนเสิร์ต เสียง เครื่องดนตรี เพลง
อัปโหลด:
2018-06-28
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
57.8″ × 38.4″
146.7cm × 97.4cm
กลาง:
20.8″ × 13.8″
52.8cm × 35.1cm
สูง:
13.9″ × 9.2″
35.2cm × 23.4cm
สูงมาก:
9.2″ × 6.1″
23.5cm × 15.6cm
ดีเยี่ยม:
6.9″ × 4.6″
17.6cm × 11.7cm
พิเศษ:
4.6″ × 3.1″
11.7cm × 7.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน