ความละเอียด:
4073 × 2646
เมกะพิกเซล:
11 MP
ผู้สร้าง:
christels
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
10777158
คำสำคัญ:
แมว รถจักรยานยนต์ พื้นดิน กลาง แจ้ง ล้อ เบรค โลหะ
อัปโหลด:
2018-06-26
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
56.6″ × 36.8″
143.7cm × 93.3cm
กลาง:
20.4″ × 13.2″
51.7cm × 33.6cm
สูง:
13.6″ × 8.8″
34.5cm × 22.4cm
สูงมาก:
9.1″ × 5.9″
23cm × 14.9cm
ดีเยี่ยม:
6.8″ × 4.4″
17.2cm × 11.2cm
พิเศษ:
4.5″ × 2.9″
11.5cm × 7.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน