แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
1875 × 1250
เมกะพิกเซล:
2.4 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
2343750
คำสำคัญ:
ห้องออกกำลังกาย, มือ, หล่อ, กล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อ, คน, คน, อุตสาหกรรม
อัปโหลด:
2019-01-12
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
26″ × 17.4″
66.1cm × 44.1cm
กลาง:
9.4″ × 6.3″
23.8cm × 15.9cm
สูง:
6.3″ × 4.2″
15.9cm × 10.6cm
สูงมาก:
4.2″ × 2.8″
10.6cm × 7.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน