ความละเอียด:
3283 × 2393
เมกะพิกเซล:
8 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
7856219
คำสำคัญ:
ห้องออกกำลังกาย, กล้ามเนื้อ, กิจกรรมทางกายภาพ, ความแข็งแรง, ออกกำลังกาย, กีฬา, ออกกำลังกาย, นักกีฬา
อัปโหลด:
2019-01-12
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
45.6″ × 33.2″
115.8cm × 84.4cm
กลาง:
16.4″ × 12″
41.7cm × 30.4cm
สูง:
10.9″ × 8″
27.8cm × 20.3cm
สูงมาก:
7.3″ × 5.3″
18.5cm × 13.5cm
ดีเยี่ยม:
5.5″ × 4″
13.9cm × 10.1cm
พิเศษ:
3.6″ × 2.7″
9.3cm × 6.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน