ความละเอียด:
3086 × 2056
เมกะพิกเซล:
6.4 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
6344816
คำสำคัญ:
ร่างกาย, ดัมบ์เบลล์, ออกกำลังกาย, ห้องออกกำลังกาย, หล่อ, กล้ามเนื้อ, นักกีฬา, ความแข็งแรง
อัปโหลด:
2019-01-11
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
42.9″ × 28.6″
108.9cm × 72.5cm
กลาง:
15.4″ × 10.3″
39.2cm × 26.1cm
สูง:
10.3″ × 6.9″
26.1cm × 17.4cm
สูงมาก:
6.9″ × 4.6″
17.4cm × 11.6cm
ดีเยี่ยม:
5.1″ × 3.4″
13.1cm × 8.7cm
พิเศษ:
3.4″ × 2.3″
8.7cm × 5.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน