แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
5358 × 3572
เมกะพิกเซล:
19.4 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
SONY
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
19138776
คำสำคัญ:
ดัมบ์เบลล์, อุปกรณ์, ห้องออกกำลังกาย, ความแข็งแรง, ออกกำลังกาย, กดม้านั่ง, น้ำหนัก, กล้ามเนื้อ
อัปโหลด:
2019-01-11
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
74.4″ × 49.6″
189cm × 126cm
กลาง:
26.8″ × 17.9″
68cm × 45.4cm
สูง:
17.9″ × 11.9″
45.4cm × 30.2cm
สูงมาก:
11.9″ × 7.9″
30.2cm × 20.2cm
ดีเยี่ยม:
8.9″ × 6″
22.7cm × 15.1cm
พิเศษ:
6″ × 4″
15.1cm × 10.1cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน