ความละเอียด:
5654 × 3769
เมกะพิกเซล:
21.7 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Leica Camera AG
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
คุณภาพของภาพ:
72 จุดต่อนิ้ว
โปรแกรมการเปิดรับแสง:
กำหนดรูรับแสง
โหมดการวัดแสง:
เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตรงกลาง
แนวการวาง:
ปกติ
พิกเซล:
21309926
คำสำคัญ:
รถสปอร์ต, ยานยนต์, ล้อ, รถ, การเดินทาง, ความเร็ว, ยานพาหนะ, รถ
อัปโหลด:
2019-01-10
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
78.5″ × 52.3″
199.5cm × 133cm
กลาง:
28.3″ × 18.8″
71.8cm × 47.9cm
สูง:
18.8″ × 12.6″
47.9cm × 31.9cm
สูงมาก:
12.6″ × 8.4″
31.9cm × 21.3cm
ดีเยี่ยม:
9.4″ × 6.3″
23.9cm × 16cm
พิเศษ:
6.3″ × 4.2″
16cm × 10.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน