ความละเอียด:
5552 × 3701
เมกะพิกเซล:
20.9 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Leica Camera AG
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
คุณภาพของภาพ:
72 จุดต่อนิ้ว
โปรแกรมการเปิดรับแสง:
กำหนดรูรับแสง
โหมดการวัดแสง:
หลายจุด
แนวการวาง:
ปกติ
พิกเซล:
20547952
คำสำคัญ:
การแข่งขัน, อย่างรวดเร็ว, รถสปอร์ต, ยานยนต์, การแข่งขัน, รถ, ยานพาหนะ, ไดรฟ์
อัปโหลด:
2019-01-10
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
77.1″ × 51.4″
195.9cm × 130.6cm
กลาง:
27.8″ × 18.5″
70.5cm × 47cm
สูง:
18.5″ × 12.3″
47cm × 31.3cm
สูงมาก:
12.3″ × 8.2″
31.3cm × 20.9cm
ดีเยี่ยม:
9.3″ × 6.2″
23.5cm × 15.7cm
พิเศษ:
6.2″ × 4.1″
15.7cm × 10.4cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน