ความละเอียด:
2820 × 1547
เมกะพิกเซล:
4.4 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
4362540
คำสำคัญ:
กิจกรรมทางกายภาพ, ตรวจร่างกาย, พี่เลี้ยง, โปรแกรมการฝึกอบรม, คน, คน, การแข่งขัน, นักกีฬา
อัปโหลด:
2019-01-12
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
39.2″ × 21.5″
99.5cm × 54.6cm
กลาง:
14.1″ × 7.7″
35.8cm × 19.6cm
สูง:
9.4″ × 5.2″
23.9cm × 13.1cm
สูงมาก:
6.3″ × 3.4″
15.9cm × 8.7cm
ดีเยี่ยม:
4.7″ × 2.6″
11.9cm × 6.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน