ความละเอียด:
4886 × 3257
เมกะพิกเซล:
16.2 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
15913702
คำสำคัญ:
นักกีฬา, ฟุตบอล, ฟุตบอล, หญ้า, เล่น, การแข่งขัน, ฟุตบอล, สนามหญ้า
อัปโหลด:
2019-01-11
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
67.9″ × 45.2″
172.4cm × 114.9cm
กลาง:
24.4″ × 16.3″
62.1cm × 41.4cm
สูง:
16.3″ × 10.9″
41.4cm × 27.6cm
สูงมาก:
10.9″ × 7.2″
27.6cm × 18.4cm
ดีเยี่ยม:
8.1″ × 5.4″
20.7cm × 13.8cm
พิเศษ:
5.4″ × 3.6″
13.8cm × 9.2cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน