ความละเอียด:
3600 × 2700
เมกะพิกเซล:
9.9 MP
PIXNIO
 รูปภาพ:
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
คุณภาพของภาพ:
72 จุดต่อนิ้ว
การบีบอัด:
JPEG (แบบเดิม)
อัปเดต:
2018-03-25. อัปโหลด: 2 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
หิมะ ธารน้ำแข็ง น้ำแข็ง ภูเขา น้ำแข็ง ภูมิทัศน์ ปีน ฤดูหนาว
พิกเซล:
9720000 (≈9.9 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
50″ × 37.5″
127cm × 95.3cm
กลาง:
18″ × 13.5″
45.7cm × 34.3cm
สูง:
12″ × 9″
30.5cm × 22.9cm
สูงมาก:
8″ × 6″
20.3cm × 15.2cm
ดีเยี่ยม:
6″ × 4.5″
15.2cm × 11.4cm
พิเศษ:
4″ × 3″
10.2cm × 7.6cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน