ความละเอียด:
4267 × 2844
เมกะพิกเซล:
12.3 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
NIKON CORPORATION
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
พิกเซล:
12135348
คำสำคัญ:
นักกีฬา, กีฬา, กล้ามเนื้อ, กล้ามเนื้อ, โอลิมปิค, ออกกำลังกาย, อุปกรณ์, ออกกำลังกาย
อัปโหลด:
2019-01-12
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
59.3″ × 39.5″
150.5cm × 100.3cm
กลาง:
21.3″ × 14.2″
54.2cm × 36.1cm
สูง:
14.2″ × 9.5″
36.1cm × 24.1cm
สูงมาก:
9.5″ × 6.3″
24.1cm × 16.1cm
ดีเยี่ยม:
7.1″ × 4.7″
18.1cm × 12cm
พิเศษ:
4.7″ × 3.2″
12cm × 8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน