ดาวน์โหลด:  6336 x 4224 725 x 483 300 x 200
หรือ
และ / หรือ
แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ความละเอียด:
6336 x 4224
เมกะพิกเซล:
27.2 MP
ผู้สร้าง:
Hagerty Ryan, USFWS
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
ผู้ผลิตกล้องถ่ายภาพ:
Canon
แหล่งกำเนิดแสง:
สีเต็ม
ปริภูมิสี:
sRGB
โปรแกรมการเปิดรับแสง:
ปรับเอง
โหมดการวัดแสง:
เป็นรูปแบบ
แนวการวาง:
ปกติ
พิกเซล:
26763264
คำสำคัญ:
ไฟไหม้ ลูกเรือ ตรวจสอบ กำหนด ไฟ
อัปเดต:
2018-03-04. อัปโหลด: 2 years ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
88 x 58.7 in
223.5 x 149 cm
กลาง:
31.7 x 21.1 in
80.5 x 53.6 cm
สูง:
21.1 x 14.1 in
53.6 x 35.8 cm
สูงมาก:
14.1 x 9.4 in
35.8 x 23.8 cm
ดีเยี่ยม:
10.6 x 7 in
26.8 x 17.9 cm
พิเศษ:
7 x 4.7 in
17.9 x 11.9 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน