หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
4608 × 3456
เมกะพิกเซล:
16.2 MP
ผู้สร้าง:
Lt. Cmdr. Gary Brunette, USCDCP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
สี:
สีเต็ม
อัปเดต:
2018-02-26. อัปโหลด: 5 years ที่ผ่านมา.
คำสำคัญ:
ทั่วไป ทำลาย ฉาก ประเทศ เฮติ
พิกเซล:
15925248 (≈16.2 MP)
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
64″ × 48″
162.6cm × 121.9cm
กลาง:
23″ × 17.3″
58.5cm × 43.9cm
สูง:
15.4″ × 11.5″
39cm × 29.3cm
สูงมาก:
10.2″ × 7.7″
26cm × 19.5cm
ดีเยี่ยม:
7.7″ × 5.8″
19.5cm × 14.6cm
พิเศษ:
5.1″ × 3.8″
13cm × 9.8cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน