ดาวน์โหลด:  5564 x 3721 1000 x 669 360 x 241
หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
5564 x 3721
เมกะพิกเซล:
21 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
20703644
คำสำคัญ:
รูปร่าง เขากวาง มืด เขา เงา
อัปเดต:
2018-03-22. อัปโหลด: 11 months ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
77.3 x 51.7 in
196.3 x 131.3 cm
กลาง:
27.8 x 18.6 in
70.7 x 47.3 cm
สูง:
18.5 x 12.4 in
47.1 x 31.5 cm
สูงมาก:
12.4 x 8.3 in
31.4 x 21 cm
ดีเยี่ยม:
9.3 x 6.2 in
23.6 x 15.8 cm
พิเศษ:
6.2 x 4.1 in
15.7 x 10.5 cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน