หรือ
และ / หรือ
ความละเอียด:
5564 × 3721
เมกะพิกเซล:
21 MP
PIXNIO
ข้อมูลเพิ่มเติม:
รูปแบบ:
JPEG
พิกเซล:
20703644
คำสำคัญ:
รูปร่าง เขากวาง มืด เขา เงา
อัปเดต:
2018-03-22. อัปโหลด: 1 year ที่ผ่านมา.
ขนาดการพิมพ์รูปภาพในหน่วยนิ้วและเซ็นติเมตร:

ต่ำ:
77.3″ × 51.7″
196.3cm × 131.3cm
กลาง:
27.8″ × 18.6″
70.7cm × 47.3cm
สูง:
18.5″ × 12.4″
47.1cm × 31.5cm
สูงมาก:
12.4″ × 8.3″
31.4cm × 21cm
ดีเยี่ยม:
9.3″ × 6.2″
23.6cm × 15.8cm
พิเศษ:
6.2″ × 4.1″
15.7cm × 10.5cm
PIXNIO - การใช้งานรูปภาพ:
ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน