เมกะพิกเซล:
22.9 MP
แนวการวาง:
แนวนอน (3:2)
ผู้สร้าง:
ulleo
ข้อมูลเพิ่มเติม:
NIKON D3300  f/5.0  ความไวแสง ISO: 800  10/2000s  92mm 

ภาพนี้เป็นสมบัติสาธารณะ, ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ไม่สงวนสิทธิ์การใช้งาน ใช้งานฟรีสำหรับการใช้งานใดๆ คุณสามารถใช้ภาพนี้เพื่อการใช้งานส่วนตัวและเชิงพาณิชย์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรและไม่มีค่าธรรมเนียมหรือภาระผูกพัน