Namn på färg: ljus kricka
Hexadecimal färg: #80e0c0
RGB färg: 128 224 192 (röd, grön, blå)
Namn på färg: ljus kricka. Hexadecimal färg: (#80e0c0). RGB färg: 128 224 192 (röd, grön, blå)
Gratis bilder Informationer: ljus kricka, färg: #80e0c0, fria bilder.