Fargenavn: laksrosa
Heksadesimal farge: #f08080
RGB-farge: 240 128 128 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: laksrosa. Heksadesimal farge: (#f08080). RGB-farge: 240 128 128 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.