Fargenavn: lyse oransje
Heksadesimal farge: #f06000
RGB-farge: 240 96 0 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: lyse oransje. Heksadesimal farge: (#f06000). RGB-farge: 240 96 0 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.