Fargenavn: ørken
Heksadesimal farge: #e0a060
RGB-farge: 224 160 96 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: ørken. Heksadesimal farge: (#e0a060). RGB-farge: 224 160 96 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.