Fargenavn: murstein oransje
Heksadesimal farge: #c04020
RGB-farge: 192 64 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: murstein oransje. Heksadesimal farge: (#c04020). RGB-farge: 192 64 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.