Fargenavn: hassel
Heksadesimal farge: #a08020
RGB-farge: 160 128 32 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: hassel. Heksadesimal farge: (#a08020). RGB-farge: 160 128 32 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.