Fargenavn: Robins blå egg
Heksadesimal farge: #80e0f0
RGB-farge: 128 224 240 (rød, grønn, blå)
Fargenavn: Robins blå egg. Heksadesimal farge: (#80e0f0). RGB-farge: 128 224 240 (rød, grønn, blå)

Innlogging  for å se flere bilder kan du logge inn ved å bruke eksisterende e-post eller sosiale nettverkskonto.